13 veebruar 2012

Õppepäev "Keskkonnateadlikkuse alase projekti planeerimine ja elluviimine"

Otepää Gümnaasiumi arvutiklassis toimub 5. märtsil kl 12.00-16.30-ni õppepäev „Keskkonnateadlikkuse alase projekti planeerimine ja elluviimine“.

Teemad:  Projekti etapid: käivitamine, planeerimine ja elluviimine
                SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogramm,
                kriteeriumid, juhised andmebaasi KIKAS kasutamiseks
                Rühmatööd, arutelu

 Läbiviijad: Terje Puudersell KIK Valgamaa esindaja
                    Margit Turb Valgamaa keskkonna spetsialist
                    Maris Kivistik Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja

Osalusest teatada hiljemalt 22. veebruariks terje@valgagym.edu.ee

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar