30 oktoober 2011

Klassiõpetajate Liit

Kuidas saada EKÕL-i liikmeks?

1. Tutvu põhikirjaga
     Klassiõpetajate Liidu põhikiri- link

2. Esita taotlus- link
3. Taotlusele vastatakse 14 päeva jooksul

4. Positiivse vastuse korral tasu liikmemaks (10 €) a/a 10220196228223 SEB
    (MTÜ Eesti Klassiõpetajate Liit)

5. Pärast liikmemaksu tasumist olete vastu võetud EKÕL-i liikmeks

23 oktoober 2011

Õppepäev Valga Põhikoolis

 03. 11. 2011

12.45- 13.00      Registreerimine.                                  R. Tammeorg  T. Leinola
13.00- 13.20      Avasõnad ja kooli tutvustamine.        T. Post
13.20- 13.35      Suvepäevade korraldamine Valga Põhikoolis.     A. Uibo
13.35- 13.55      Õppenõustamiskeskusest.                A. Arrak
13.55- 14.15      Uus LÕK ja Hev õppevara                 M. Lill
14.15- 14.30      Infot klassiõpetajatele.                        T. Orula
14.30- 14.50      Kohvipaus
14.50- 15.00      Info kolme töötoa kohta.                    T. Fedotova
15.05- 15.25      1. töötuba - Ülekoolilise liiklusprojekti „Jõuame kooli turvaliselt“ esitlus
                                                                                          E-R. Peet   E. Jürgen
15.30- 15.50     2. töötuba - Õpetajalt õpetajale          A. Lõoke      A. Laine
15.55- 16.15     3. töötuba - Ideid ja mõtteid iseseisva töö päeva läbiviimiseks. I. Kallas    T. Fedotova
16.20- 16.40      Kohvipaus ja rühmatööde esitlused  I. Kallas  T. Fedotova
16.40- 17.10      Kokkuvõte õppepäevast.


Oma osalusest anna teada hiljemalt  01. novembriks  terje@valgagym.edu.ee

08 oktoober 2011

Loeme südamest

MTÜ Eesti Lugemisühing saab 2012. aasta 9. mail 20aastaseks. Selle tähistamiseks toimuvad kahekümnes Eesti paigas 14. märtsist kuni 9. juunini üritused „Loeme südamest!"

Otsime aktiivseid inimesi, kes soovivad osaleda juubelipidustustel ja korraldada oma kodukohas lugemisteemailisi üritusi. Ootame loovaid ja rõõmsaid nägemusi, kuidas haarata erinevaid sihtgruppe. Kuulutame konkursi oma üritusega liitumiseks.

Osalemissoovis palume märkida:

· kus ja millal üritus toimub
· ürituse pealkiri, eesmärk ja tegevuskava
· sihtrühm
· kes ürituse korraldab
· eelarve (eelistame ettepanekuid, kus kasutatakse vabatahtlikke)

Omaltpoolt pakume osalemisvõimalust üleriigilisel üritusel, reklaami oma kodukohale ja meeldivat koostööd!

Konkursil osalemisest anda teada 17. oktoobriks e-postiaadressil lugemisyhing@gmail.com.


Heli Prii
Eesti Lugemisühingu juhatuse liige

Töö- ja tehnoloogia infopäev

27. oktoobril toimub Tallinnas Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsi keskuses kell 10.30- 15.30 tööõpetuse (esimese kooliastme), käsitöö ja kodunduse ning tehnoloogiaõpetuse õpetajatele infopäev, milles räägitakse aastatel 2012 ja 2013 toimuvatest aineõpetajate täiendkoolitustest.

Info aadressil http://www.tehnoloogia.ee/index.php?sisu=infopaev_2011

06 oktoober 2011

Valgamaa aasta õpetajad

                                                                Õnnitleme Valgamaa aasta õpetajaid
                                        
       Evi Oherjus – Hargla  Põhikooli algõpetuse õpetaja 
         Heidi Kõvask – Lüllemäe Põhikooli klassiõpetaja
         Tiie Jaaniste – Otepää gümnaasiumi klassiõpetaja 
         Tiina Fedotova – Valga Põhikooli algõpetuse õpetaja  
          
            
04 oktoober 2011

Kutse TÜ Loodusmuuseumi õppepäevale

18.oktoobril toimub   kell 13.30-16.30 Valga maavalitsuse saalis Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi  tutvustav õppepäev.

Kavas:
  1. Uued õppeprogrammid
  2. Uued õppevahendid
  3. Keskkonnamängud
  4. Jagatakse õppematerjale ja töölehti
Osalemissoovist anna teada hiljemalt 13.oktoobriks terje@valgagym.edu.ee