30 jaanuar 2012

Matemaatikaolümpiaad 4.klassidele

28. jaanuaril toimus maakondlik matemaatikaolümpiaad 4.klassidele.

   I koht  Kaspar Laineste (Aakre LAK)          juhendaja Merle Kiissa
 II koht  Albert Unn (Otepää Gümn)                juhendaja Merike Laiv
III koht  Daniel Talvik (Valga Vene Gümn)   juhendaja Olga Kopõtnik

Õnnitleme võitjaid ja nende juhendajaid !

25 jaanuar 2012

Aabitsa tutvustus

Kirjastus MAURUSEL on ilmumas järgmiseks õppeaastaks 2012/2013 uued õppematerjalid
1. kooliastmele.

Täpsem tutvustus kirjastus MAURUSE kodulehel

Samadelt autoritelt ilmub 1. klassi eesti keele õpik+töövihik (2. poolaastaks) ning 2. ja 3. klassi eesti keele õpikud koos töövihikutega.

23 jaanuar 2012

Esitlused õppetöös ja nende jagamine Internetis

Algab arvutikoolitus “Esitlused õppetöös ja nende jagamine Internetis”. Esimene koolitus toimub 31. jaanuaril Valga Põhikoolis kell 15.00-18.00. Kursus on tasuta.
Kursuse sisu http://erut3m.havike.eenet.ee/esitlused/?page_id=3

ImageChef Word Mosaic - ImageChef.com

15 jaanuar 2012

Seminar " Teadustekst lastele"

Ürituste sarja "Teadustekst lastele" järgmine seminar on 27. jaanuaril 2012 kell 14-17 Tartus, TÜ Õpetajate Seminari Salme 1a saalis.
 Seminari teema on ALGUSTE ALGUS: lugemisoskuse kujunemine, selle toetamine meetodi ja materjaliga.
Korraldajateks on Eesti Lugemisühing, Klassiõpetajate Liit, klassiõpetajate koolitajad nii Tallinna kui Tartu Ülikoolist.
Kava:
1) Piret Soodla, Eve Kikas: Laste lugemisoskus, selle hindamine ja arengu
toetamine koolitee alguses 14.00 – 14.40
2) Paneel: lugemisoskuse kujunemine eri valdkondade asjatundjate
vaatenurgast (Kadi Lukanenok, Ene Varik, Irja Rebane, Mare Müürsepp,
tegevõpetajate esindajad) 14.45 – 15.50
Kohvipaus 16.00 – 16.15
3) Arutelu avatud ruumi meetodil 16.15 – 16.55
Kokkuvõte 16.55 – 17.00
Otsime vastuseid küsimustele:
Kuidas tänapäeva lapsed lugema õpivad?
Mida mõistetakse lugemisoskuse all?
Milliseid materjale kasutada enne koolis, milliseid koolis?
Mida annab võrdlus teiste maade lugemisõpetuse kogemusega?
Mis on aabits ja kellele seda on vaja?
Kuidas kompenseerivad õpetajad ühe või teise õpikukomplekti puudujääke?
Kuidas õpetada koos eri tasemel õpilasi?
Kuidas arendavad lugemisoskust I kooliastmes eri ainete õppematerjalid?
Kuidas tegevõpetajad saavad kaasa aidata heade õppematerjalide valmimisele?

Seminar on tasuta, õpetajad saavad koolitustõendi.
Registreerimine meilitsi
mare.muursepp@tlu.ee kuni 25. jaanuari õhtuni.

10 jaanuar 2012

RMK talvised õppeprogrammid


Lugupeetud õpetaja!

Koos saabunud lumega alustame registreerimist tavapärasele talvekampaaniale, mis on suunatud üldhariduskoolide õpilastele ja lasteaia lastele. Pakume tasuta loodusõppeprogramme, et jälgida, kuhu jäljed mööda lund lähevad, kas linnukestel on muret ning kuidas mets kasvab ja loodus talvel toimetab.
Registreerimine algab 9. jaanuarist. Talviseid programme viime läbi:

16. jaanuarist 2. märtsini 2012

Programmid on üldhariduskoolidele ja lasteaedade lastele tasuta, toimumiskohta tuleb omal käel saabuda. Osadel juhtudel on võimalus programm läbi viia kooli juures või lasteaias - lugege täpsemalt kirjeldustest või suhelge konkreetse looduskeskuse kontaktiga. Talvekampaania käigus pakutavate programmide nimekirja looduskeskuste kaupa leiate kodulehelt
<http://www.rmk.ee> www.rmk.ee

Teile sobivale programmile registreerumiseks palume täita kodulehel asuvate kirjelduste juurde lisatud registreerimisleht ja saata see programmi pakkuva looduskeskuse elektronposti aadressil või vastava looduskeskusega ühendust võtta. Registreerumisel tasub arvestada, et tasuta programmide arv on
piiratud, taotlused rahuldatakse nende saabumise järjekorras.

Kohtume metsas!

Lugupidamisega,
RMK