16 veebruar 2012

Mängi ja õpi internetis


Tiigrihüppe Sihtasutuse algatusel projekti "Targalt internetis" raames valmis eestikeelne versioon töövihikust "Mängi ja õpi", mida soovitatakse lapsevanematel ja õpetajatel kasutada arutelu algatamiseks tehnoloogia teemadel.
Tiigrihüppe Sihtasutus on vihikuid kasutanud internetiturvalisuse koolitustel lasteaedade vanematele rühmadele ning 1.-2.klassi õpilastele.

Töölehti saate välja printida SIIT.

13 veebruar 2012

Õppepäev "Keskkonnateadlikkuse alase projekti planeerimine ja elluviimine"

Otepää Gümnaasiumi arvutiklassis toimub 5. märtsil kl 12.00-16.30-ni õppepäev „Keskkonnateadlikkuse alase projekti planeerimine ja elluviimine“.

Teemad:  Projekti etapid: käivitamine, planeerimine ja elluviimine
                SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogramm,
                kriteeriumid, juhised andmebaasi KIKAS kasutamiseks
                Rühmatööd, arutelu

 Läbiviijad: Terje Puudersell KIK Valgamaa esindaja
                    Margit Turb Valgamaa keskkonna spetsialist
                    Maris Kivistik Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja

Osalusest teatada hiljemalt 22. veebruariks terje@valgagym.edu.ee

Tule õue!

08 veebruar 2012

Tere, Kevad!


Juba 17. korda algab loodushariduslik ettevõtmine "Tere, Kevad!", millega kutsutakse lapsi koos õpetajate ja vanematega loodusesse kevadet otsima ja leidma ning oma tegemisi ja leidusid ka teistega jagama.
Osalema on oodatud koolide 1. - 9. klasside õpilased ning lasteaedade vanemate rühmade lapsed koos õpetajatega. Projekti põhitegevused algavad 1. märtsil ja kestavad mai keskpaigani.
Clipped from: tere.kevad.edu.ee (share this clip)

05 veebruar 2012

Muuseum näitab keelt

Näitus “Muuseum näitab keelt” Valga Muuseumis kuni 5. aprill 2012

Keel on nagu elusolend, mis pidevalt muutub ja teiseneb. Keel elab ainult suhtluses? Selleks et ta olemas oleks, on vaja teda kasutada. Eesti Rahva Muuseumi näitusel „Muuseum näitab keelt“ keskendutakse keele situatiivsele aspektile, ärgitatakse külastajaid katsetama keeleloomet ja keelega mängima.

Näitusel saab kuulata erinevaid eesti keele murdeid ja seda, kuidas kõlab eesti keel sakslase ja venelase suus. Saab teada, kuidas eesti keel on aegade jooksul muutunud ja milline on olnud eesti kirjakeele ajalugu. Saab uurida, kuidas tekivad vokaalid ning näha, kuidas on keelt eri aegadel üles tähendatud ja salvestatud. Saab vaadata, milline on viipekeel ja kuidas kõlab viipekeeles „Põdra maja“. Saab katsetada interaktiivset keelekaarti ja suhelda arvutiga.

Näitus on Keeletegu 2010 nominent ning Haridus- ja Teadusministeeriumi eripreemia laureaat koos ansambli Metsatöll eestikeelse laululoominguga ja Toomas Hendrik Ilvese eestvõtmisel korraldatud Sõnausega.

Näituse raames on võimalik tellida galerii õpituba, kus saab õppida ilukirja ja proovida hanesulega kirjutamist. Õpitoa kestus on orienteeruvalt 45 minutit.
Tellimine tel 7668862 või e-post viive@valgamuuseum.ee

HIND:
Näitus õpilastele 32 senti
Õpituba + näitus 64 senti (koondhind ainult “Muuseum näitab keelt” näituse
raames)
Grupi saatjale tasuta

NB! 1. märtsist hakkab Valga Muuseumis kehtima uus hinnakiri:
Näitus õpilastele 50 senti
Õpituba + näitus 1 euro (koondhind ainult “Muuseum näitab keelt” näituse
raames)
Grupi saatjale tasuta.

Margit Koop
pedagoog
Valga Muuseum
tel 766 8864

Ürituste sari "Teadustekst lastele"

Ürituste sarja "Teadustekst lastele" järgmine seminar on 17. veebruaril kl 14.30-17.30 Paide Ühisgümnaasiumis.


Seminari teema on LUGEMINE LAHEDAKS: lugemisoskuse toetamine meetodi ja materjaliga.


Korraldamisel teevad koostööd Eesti Lugemisühing, Klassiõpetajate Liit ja õpetajakoolitajad Tallinna Ülikoolist.


Kavas:
  • Lugemisoskuse areng I kooliastmes.
  • Lihtne tekst teoorias ja praktikas.
  • Uurimusi lugemisest ja teksti mõistmisest.
  • Hea kogemuse ring.


Arutleme: 
  • Kuidas jälgida ja hinnata lugemisoskust?
  • Kust ja kuidas leida lastele parajat lugemisvara?


Peakõneleja ja töötoa juht on Helin Puksand, PISA 2009 lugemisekspert. Kaasa teevad riikliku õppekava eesti keele töörühma liikmed Anne Uusen, Ene Hiiepuu ja Mare Müürsepp.


Osavõtt on tasuta, õpetajad saavad tõendi koolituse kohta.


Registreerimine kuni 15. veebruari õhtuni  mare.muursepp@tlu.ee

02 veebruar 2012

Abimaterjal liikluskavatuse õpetamiseks algklassides

Üks läbivaid teemasid I kooliastmes on turvalisus ning selle raames on liikluskasvatus turvalisusõppe osa. Töölehtede kogumik on abimaterjal läbiva teema “Turvalisus – liikluskasvatuse osa” läbiviimiseks põhikooli esimeses astmes. Kui esimeses klassis on kasutusel “Liiklusaabits”, siis töölehtedega saab töötada teises ja ka kolmandas klassis.

Clipped from: www.mnt.ee (share this clip)