20 august 2013

Valga hariduskonverents "Tarkus algab uudishimust"

Ka sel aastal antakse Valgas avalöök uuele algavale õppeaastale 29. augustil toimuval hariduskonverentsil "Tarkus algab uudishimust", kuhu on oodatud kõik Valga linna ja maakonna pedagoogid ning teised huvilised. Konverents algab 29. augustil kell 10 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses Kesk tn 1.

Täpne kava:
 • kell 10.00-10.30 Tervituskohv, registreerumine
 • kell 10.30-10.35 Konverentsi avamine. Tervitus maavanemalt - Margus Lepik
 • kell 10.35-10.45 Avakõne - linnapea Kalev Härk
 • kell 10.50-11.40 Üldharidus õppeaastal 2013/2014- Irene Käosaar, Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) üldharidusosakonna juhataja
 • kell 11.45 -12.35 Kuidas koolis haridust saadakse? - Tiiu Kuurme, Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudi dotsent
 • kell 12.40.- 13.10 Kuidas rakendada unistused harimise vankri ette?
  Mart Noorma, Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna õppeprodekaan
13.15-14.00 Lõuna
 • kell 14.00- 14.25 Info ja tehnoloogia mõju haridusele. Kalev Pihl, Sertifitseerimiskeskuse juhataja
 • kell 14.35-15.10 Kas haridus teeb vabaks ?- M. Raukas, filosoof
 • kell 15.15-15.45 Head koolisuhted kutsuvad kooli. Tiina Naarits- Linn, psühholoog MTÜ Mahena
 • kell 15.55-16.25 AHHAA keskus õppetöö toetajana ja õhinapõhise õppe õhutajana. Andres Juur, SA Teaduskeskus AHHAA juhatuse liige
 • kell 16.30 - 16.45 Konverentsi kokkuvõtted
 • kell 16.45 - 17.30 Kellaviietee
  Konverentsi moderaator Märt Treier
Tasuta konverentsile palutakse kõigil huvilistel registreerida aadressil hariduskonverents@valgalv.ee enne 23. augustit.
Lisainfo haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rantsi telefonil 515 1759.