03 mai 2012

Õuesõppe kursus


Otepää  loodusselts  kutsub   Valgamaa   üldhariduskoolide  loodusainete   ja algklasside              õpetajaid        osalema   õueppepäevade  kursusel,   mis   toimub ajavahemikul juuni-oktoober 2012. Õueppepäevade kursusest saab osa võtta kuni 20 Valgamaa üldhariduskooliõpetajat (loodusainete õpetajad, algklasside õpetajad). Programm


1) 28.29. juuni 2012 õppepäevad RMK Ojaäärse loodusmajas Lahemaa rahvuspargis ja Kõrvemaa maastikukaitsealal

a) Taimeõppekoolitus  Evelin  Saarva  juhendamisel.  Praktiline  õpe:  liikide

määramine ja kogumine, kogutud taimedest herbaariumi koostamine.

b) Õppeprogrammid Kõrvemaa maastikukaitsealal retkejuhtidega.2) 14.16. august 2012 õppepäevad Mäe loodusmajas Põlvamaal

a) Õueppe koolitus Kristel Vilbaste ja Mikk Sarve juhendamisel.

b) Õpperetkedel  tutvumine  Kagu-Eesti  loodusväärtustega: Värska  vesi, tõukerattaga mööda ajatelge, Ilumetsa kuldne ring, Räpina paberivabrik.3) Augustseptember 2012 iseseisva tööna õpimapi koostamine

Projekti  raames  saadud  teadmiste ja  metoodika hjal  koostab  iga projektis osalev õpetaja loodusalase õppeprogrammi, mis koosneb programmi kirjeldusest ja ülesannetest. Töö esitamise tähtaeg on 15. september  2012. Õpetajate poolt valminud    materjalidest antakse           välja       õpimapp. Materjalid   avaldatakse elektroonselt ka keskkonnahariduse infoportaalis  www.keskkonnaharidus.ee4) Oktoober 2012 õuesõppepäevade kursuse pidulik petamine Valgas

Tehakse  kokkuvõte  ja   arutelu  käigus   antakse  tagasiside  õppepäevadest, tutvustatakse valminud õpimappi. Antakse kätte tunnistused.


Õppepäevade  kursusel   osalemine on tasuta. Toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnateadlikkuse programmi projekti "Õuesõppepäevad   Valgamaa loodusainete õpetajatele" raames.   


Korraldaja: MTÜ Otepää Loodusselts
Lisainfo:   Tarmo Evestus,  tel 53088511