28 september 2014

HITSA oktoobrikuised koolitused

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus ootab õpetajaid, haridustehnolooge ja teisi haridustöötajaid alus-, üld-, kutse- ja kõrgkoolidest oktoobrikuistele koolitustele, mis algavad juba järgmisest nädalast!

Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad<https://koolitus.hitsa.ee/training/43> 02.10 – 23.10 Kursusel „Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad“ tutvustame erinevaid loovuse äratamise meetodeid ja loovust toetavaid veebipõhiseid ühistöö vahendeid, mis aitavad õpetajal juhendada loovtööde tegemist ja anda tagasisidet. Jagame soovitusi ja näiteid loovtöö läbiviimiseks III kooliastmes, tutvume esitlemise vahenditega ja koostame hindamismudeli loovtööde hindamiseks. Loe edasi siit<http://koolitus.hitsa.ee/training/35>.

Tuleviku Õpetaja: Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul<https://koolitus.hitsa.ee/training/42> (VENE KEELES, kontaktpäevadega Tallinnas) 04.10 – 01.11 Mooduli käigus saad teada, milline õppija oled Sa ise ja millised on Sinu õppijad, kasutades selleks erinevaid teste ja analüüse. Õpid tundma digivahendeid, millega toetada erinevate õpistiilidega õppijaid, ning looma neile sobivaid õpikeskkondi. „Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine“ on üks osa Tuleviku Õpetaja täiendkoolitusprogrammist. Tuleviku Õpetaja programm on suunatud erinevatel haridustasemetel töötavatele õpetajatele ja õppejõududele, koolijuhtidele ja teistele haridusvaldkonna spetsialistidele. Koolitusprogrammi läbimine annab vajalikud baasoskused digiajastul haridusvaldkonnas toimetulekuks. Läbida on võimalik nii üksikuid mooduleid kui koolitusprogrammi tervikuna. Loe edasi siit<https://koolitus.hitsa.ee/training/42>.

IKT ja loovus lasteaias<https://koolitus.hitsa.ee/training/2> (veebipõhine) 6.10 - 02.11 Kursusel tutvud lasteaialastele sobivate ja õppekavaga seotud arvutisse laetavate ja veebipõhiste programmidega. Koolituse käigus saad mõtteid, kuidas IKT vahendeid lasteaias kasutada, et õppimine oleks lastele põnev ja sisukas. Loe edasi siit<https://koolitus.hitsa.ee/training/2>.

Erivajadusega laps tavakoolis<https://koolitus.hitsa.ee/training/22> (veebipõhine) 06.10 – 02.11 Erivajadustega õpilasi satub tavakooli üha enam. Kursusel tutvustatakse võimalusi, mis aitavad tagada igale õpilasele võimetekohase hariduse. Kursusel räägitakse kaasamise eeldustest, individuaalse õppekava koostamise põhimõtetest, tutvustatakse universaalset õpimudelit ning kaasava tehnoloogia vahendeid. Loe edasi siit<http://koolitus.hitsa.ee/training/2>.

Animatsioon<https://koolitus.hitsa.ee/training/19> 06.10 - 16.11 Riikliku õppekava järgi tuleb juba põhikoolis õpilastele digitaalset kunsti õpetada. E-kursus tutvustab õpetajatele erinevaid animatsiooni liike ning animatsiooni loomist, kasutades nii veebipõhist animatsiooni loomise tarkvara kui programme Stykz, Windows Movie Maker ja MonkeyJam. Helitöötlust õpitakse Audacity programmi abil. Loe edasi siit<https://koolitus.hitsa.ee/training/19>.

Tule ammuta uusi teadmisi ja kutsu kolleegid ka kaasa! Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus Akadeemia tee 21/1, Tallinn Tel 651 0103 koolitus@hitsa.ee<mailto:koolitus@hitsa.ee>

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar